Afdeling Lundby og Sundhøj

Dagligdagen

Skoledagen

Hos os er dagligdagen velstruktureret og hviler på klare retningslinjer, som er kendt af os alle – medarbejdere såvel som elever og forældre. Der giver et tydeligt og stort mulighedsrum til at prøve nyt og til at boltre sig indenfor rammerne. Det er også en del af fundamentet for at skabe en skole med plads til alle.

Tåsinge har gennem de sidste 200 år været kendt som øen med et rigt og mangfoldigt udvalg af æblesorter. I 1700-tallet tvang baronen øens bønder til at plante forskellige æblesorter, så han kunne tjene penge på æblehøsten i efteråret. Den enorme mangfoldighed af æblesorter afspejlede sig i antallet af skoler på Tåsinge. Tilbage i tiden var der 10 selvstændige skoler på øen. I dag er der en; Tåsingeskolen.

Trods fald i antal af æbleplantager og skoler sidenhen har vi på Tåsingeskolen stadig intention og vilje til at hylde mangfoldighed. Derfor er skolens logo – æblet  – symbolet på at vi er hele øens mangfoldige skole.

Skoledagen på Sundhøj starter kl. 8:00 og på Lundby 5 minutter senere af hensyn til buskørsel.

Jeres barn skoledag er sammensat af dobbeltlektioner afbrudt af 20 minutter formiddagspause, 40 minutter frokostpause og 15 minutter eftermiddagspause.

Sidste lektion slutter 15.15.

Ja, jeres barn skal medbringe sin egen computer, alternativt kan I låne en af skolen.

Vi anbefaler Chromebook, da den bedst opfylder jeres barns skolebehov og har en fornuftig pris. I kan finde hjælp til opsætning af Chromebook på skolenetværk og med skolebruger i denne video.

Ja, jeres barn må gerne medbringe sin mobil, men i skoletiden skal mobilen slukkes og afleveres til læreren, medmindre læreren vurderer, at mobilen skal bruges i undervisningen som fx stopur, lommeregner, fotografering mm.

Hos os anvendes mobiler udelukkende konstruktivt i undervisningen og ikke som et forstyrrende element, der potentielt kan gå ud over både jeres barns og andre elevers læring og trivsel.

Ja, men kun hvis det er efter aftale med en lærer. Vores udgangspunkt er, at alle elever – uanset klassetrin, skal blive på skolen. Jeres barn må derfor ikke gå i fx Rema, Statoil eller Netto i skoletiden.

Vi ser det som fælles ansvar at støtte jeres barn i sunde madvaner.

Det er jer som forældre der har råderummet for tomme kalorier til jeres barn. Vi støtter op om dette ved at sikre, at jeres og andres børn ikke tilbydes tomme kalorier i skoletiden – heller ikke ved fødselsdage eller hyggestunder i skoletiden.

Indholdet af jeres barns madpakker er jeres ansvar og råderum. Vi tilbyder pt. desværre ingen madordning.

Vi deltager i EU-skolemælksordningen

Ja, vi styrker både jeres barn generelle evne til at løse tekniske digitale vanskeligheder og evnen til at kunne forholde sig kritisk til information fundet på nettet.

Vi ser det også som vores opgave – på lige fod med jer, at lære jeres barn, hvordan man etisk og moralsk gebærder sig på nettet. Via diskussion og debat på klassen øges jeres barns evne til at kunne indgå i og have viden om digital kommunikation.

Ja, fra tid til anden får jeres barn lektier for, hvis det vurderes hensigtsmæssigt samt understøtter jeres barns læring.

Vi bestræber os på, at der ikke gives lektier for fra dag til dag, eller hen over en weekend. Vi vil nemlig gerne medvirke til, at I og jeres barn kan planlægge lektier, så der skabes en harmonisk sammenhæng mellem tiden til henholdsvis skoleliv og fritidsaktiviteter. 

Den daglige læsetræning for elever i børnemiljøet anses ikke som lektier, men som en nødvendig del af jeres barns læring.

Ja, vi holder igennem hele jeres barns skoletid skolehjemsamtaler med jer og jeres barn.

Vi gør, hvad vi kan, for at I som forældre skal føle jer velkomne på skolen, såvel til skolehjemsamtaler, særlige arrangementer og i skoletiden. Vi ved, at vi har samme mål; at give jeres barn størst muligt udbytte af skolegangen såvel fagligt som socialt.  

Hvis jeres barn bliver syg, skal til tandlæge, læge eller lignende skal I huske at indberette fravær i systemet MU-elev.

Det er også i MU-elev at I kan søge om ekstraordinær frihed fx ferie på skoledage. 

Går jeres barn i SFO skal I også huske at melde sygdom ind der.

  • Skoleleder Kasper Føns fortæller om skolen

  • Lundby­afdelingen – Et godt sted at være

  • Mød vores lærere

  • Hvordan er det at gå i 0-4 kl.?

  • Hvad siger de store?

  • Tåsingeskolesangen

  • Tåsingeskolen – Officiel film