Afdeling Lundby og Sundhøj

Tåsingeskolens værdier og principper

Det er vores skolebestyrelsen som tilbage i 2013 besluttede vores nuværende mission, vision og værdier.

Forud for beslutningen lå et grundigt forarbejde med inddragelse af såvel elevråd, ledelsesteam og MED-udvalg. I processen var der fokus på, at mission, vision og værdier skulle tydeliggøre, under hvilke rammer vi driver skole, samt være retningsgivende for, hvordan vi alle agerer – hvad er det mest værdifulde og hensigtsmæssige i en given situation?

Her knap 10 år efter er vi stolte af at kunne se, at vores vision stadig er retningsgivende for, hvordan vi ser os selv og hvor vi vil hen, og at vores værdier klart og entydigt afspejler sig i alle vores overvejelser, beslutninger og handlinger.

Vi oplever, at der er højt til himlen og ser elever med liv i øjnene og mod til at prøve!

Vores værdier

Vi udvikler dygtige og glade børn i gode fællesskaber med

  • Liv i øjnene

  • Højt til himlen

  • Mod til at prøve

Værdiregelsæt

Det er vores skolebestyrelsen som har lavet vores værdiregelsæt. Vores værdiregelsæt tager afsæt i vores værdier og udmøntes i konkrete retningslinjer og anvisninger for såvel elever, forældre, ledere og medarbejdere.

Værdiregelsættet udformning gør det muligt at bruge det som rettesnor for, hvordan vi omgås hinanden på skolen.