Afdeling Lundby og Sundhøj

Indskrivning

Vil I gerne have jeres barn til at gå på vores skole?

Det kan vi godt forstå!

Bor I på Tåsinge har jeres barn krav på en plads på vores skole. Bor I derimod i andet skoledistrikt, men gerne vil have jeres barn på vores skole, skal I søge om det jf. reglerne om frit skolevalg. Det er Skole og Uddannelse i Svendborg kommune, der placerer de børn, der ønsker at benytte det frie skolevalg. Børn boende i Svendborg Kommune har fortrinsret fremfor børn fra andre kommuner. Desuden har børn med søskende, som allerede går på vores skole fortrinsret, forudsat at der naturligvis er en ledig plads.

Uanset om I bor her på øen eller ej, sker indskrivning til børnehaveklasse, SFO og forårs SFO på vores skole via digital indskrivning.

  1. Gå ind på Svendborg kommunes hjemmeside: www.svendborg.dk.
  2. Under menupunktet “Digital post og selvbetjening” vælger du bjælken “Pladsanvisning – skriv op, meld ud, søg friplads
  3. Du logger på digital pladsanvisning med NemID eller MitID.

INdskrivning og frit skolevalg

I kan læse meget mere om indskrivning og frit skolevalg på Svendborg Kommunes hjemmeside.

I er velkommen til at kontakte en af vores afdelingsledere, hvis I vil høre, om der er ledige pladser på årgangen. Har I et barn som allerede går i skole andet sted, men som I overvejer skal gå hos os, er I ligeledes velkommen til at kontakte os