Afdeling Lundby og Sundhøj

Dagligdagen

Skoledagen

Skoledagen på Centerafdelingen er fra kl. 8.00 – 15.20. Ved indskrivning laver vi aftaler med jer forældre om indkøringsperiode, hvor vi ofte lægger ud med reduceret skoledag.

Både timer og frikvarterer er forudsigelige og strukturerede. Ud over de faste frikvarterer tilbydes eleverne ofte mindre pauser i løbet at et undervisningsmodul.

Der er tilknyttet et fast team af voksne omkring en elevgruppe. Et team består af både lærere og pædagoger, der i tæt samarbejde varetager undervisningen. Der vil altid være en voksen i nærheden, hvis det bliver svært eller en elev har brug for en snak eller en pause.

Vi følger naturligvis Tåsingeskolens mobilprincip. Vi har mange elever, der anvender deres mobil/device i undervisningen som læse/skrivestøtte og andre elever har gavn af at kunne lytte til musik. Derfor vil I kunne opleve, at retningslinjerne udmøntes lidt forskelligt i grupperne. Eleverne i Centerafdelingen får udleveret en chromebook til brug i skolen.

For elever i udskolingen er der mulighed for at deltage i Centerafdelingens ungdomsklub, der mødes en gang om måneden. Planen for ungdomsklubben meldes ud ved skoleårets start.

Indretning

Indretning

Vores gruppelokaler er indrettet, så der er mulighed for både at være i fællesrummet og ved egen (faste) arbejdsplads. Mange elever har gavn af visuelle strukturer til at støtte dem dagen igennem. Vi har flere mulighed for at skærme den enkelte elev, hvis der er brug for det. Vi har også mulighed for at tilbyde enkelte elever et solistrum i en periode, hvis vi vurderer, at det er til gavn for eleven.

Skolens fag

Vi følger folkeskolens fagfække, men på skemaet vil I også kunne se fag som fx yoga, taekwondo, kajak, skydning og socialfag. Undervisningen går på tre ben: fagligt, socialt og personligt. Dette tilgodeses i Centerafdelingens samlede fagrække.

Der er et fast team tilknyttet en gruppe, og de varetager i videst mulige udstrækning al undervisning. I et team er både lærere og pædagoger. I en gruppe kan der godt være elever på forskellige klassetrin og I vil opleve, at eleverne ofte modtager individuelt tilrettelagt undervisning.

Vi er i udgangspunktet en lektiefri skole. Det betyder, at der ikke vil være dag-til-dag lektier. Dog fastholder vi noget hjemmearbejde fx den daglige læsning, fordi det gavner elevens læseudvikling. Hvis vi vurderer, at en elev vil have gavn af hjemmeopgaver, vil vi lave individuelle aftaler i samarbejde med jer forældre.

Vi arbejder frem mod, at eleverne får mulighed for at gennemføre folkeskolens afgangsprøve. Langt størstedelen af eleverne bliver i stand til at gennemføre afgangsprøverne – ofte på særlige vilkår og med alle tilladte hjælpemidler.

Den faglige undervisning og muligheden for at afslutte med en afgangsprøve er vigtig for at få et godt afsæt til en ungdomsuddannelse. Det er vigtigt for os, at eleven ikke bliver “dobbelthandicappet”. Vi skal sikre, at vi ikke – i et misforstået hensyn til elevens forudsætninger – undlader at stille krav om faglig udvikling og præstation.

Vi ser elevens indlæringsmæssige forudsætninger, som en opgave i vores undervisningsmæssige og pædagogiske indsats.

Vi skal skabe og udvikle undervisningsmæssige rammer så eleverne, på trods af deres udfordringer, kan komme så langt som overhovedet muligt i forhold til de almindelige faglige færdigheder.

Vi er samtidig klar over, at enkelte elever kan have specifikke problematikker som gør, at de ikke fuldt ud kan leve op til de faglige krav, og at de kan have brug for at blive fritaget for kravene inden for enkelte fag. Er der brug for fritagelse, sker det selvfølgelig altid i et tæt samarbejde med jer forældre og PPR.

Hvem

Kajak er et tilbud til alle elever fra 0. til 10. klassetrin i Tåsingeskolens Centerafdeling.

Hvad 

Vi har medarbejdere, der er uddannede instruktører. Vi sejler under “Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer”, for Svendborg Kommune. 

Vi har fast ugentlig kajaksejlads på skemaet. Der er et lille hold med til kajak ad gangen. Til kajak er de ældste og mere kajakerfarne elever ofte hjælpeinstruktører for yngre elever.

Kajaktilbuddet spænder lige fra vandtilvænning, vandlege, redningsøvelser til rul (grønlændervending). 

Hvor 

I sommerhalvåret sejler vi oftest ud fra Vindebyøre og om vinteren foregår sejladsen i Svendborg Svømmehal.

Hvorfor

 • Fysisk/motorisk træning
 • Muskler, kondition, udholdenhed, balance
 • Gennem leg og træningsforløb, udfordrer vi til elevens grænser. 
 • Skabe sammenhæng og fællesskab mellem eleverne

Hvem 

Vi starter typisk at tilbyde skydning fra mellemtrin og op. Vi laver aftale med skytteforeningen om kortere gruppeforløb på skydebanerne.

Hvad

Indledningsvis lærer eleverne våbenhåndtering og sikkerhed. Der skydes med 22 kaliber salonriffel på en 15-meter bane og officielle målskiver. Der skydes en serie på 13 skud (3 prøveskud og 10 skud, der tæller). Eleverne konkurrerer med sig selv, og de kan sætte personlige mål og udvikle på dem i løbet af en skydesæson. I slutningen af skydesæsonen afholdes en hyggelig konkurrence eleverne imellem.

Hvor

Vi har et godt samarbejde med den lokale skytteklub, Svendborg Marineforenings Skyttelav, som har baner i forbindelse med Tåsinge Hallen. De har dygtige instruktører, som hjælper og vejleder eleverne før, under og efter skydningen.

Hvorfor

 • Træner elevernes ro, opmærksomhed og koncentration. 
 • Struktur omkring sporten, som bl.a. signalerer ansvar, respekt og succes. 
 • Lærer ansvar og ydmyghed i forbindelse med sikkerheden og omgangen med våbnet.

I folkeskolen er vi forpligtede på at arbejde med enkelte elevs alsidige udvikling. Derfor har vi  “socialfag’” på skemaet, hvor vi blandt andet arbejder med at udvikle elevens sociale og personlig kompetencer. Faget kan dække over mange aktiviteter, øvelser og opgaver, men fælles for indholdet i socialfag, er, at vi er optagede af elevens deltagelsesmuligheder i eget liv og i samfundet og derigennem arbejde med den alsidige udvikling.

Vi har fokus på 5 udviklingsområder: 

 • selvtillid og oplevelse af mestring.
 • selvindsigt og sociale kompetencer.
 • selvkontrol – regulering af følelser og adfærd.
 • fysisk udholdenhed.
 • motivation og vedholdenhed i læreprocesser. 

Hvem

Tåsingeskolen har mange års erfaring i at tilbyde taekwondo. Vi har et hold for indskoling samt et hold for mellemtrin & udskoling. Alle elever tilbydes således taekwondo.

Hvad 

Taekwondo er en kampsport indeholdende relativt flere spark end andre typer kampsport.

Taekwondo stammer fra Korea og centrale værdier er respekt for sig selv, instruktøren, højere bæltegrad og generelt respekt for andre mennesker. I den buddhistisk tankegang er det vigtigt at være et ”godt menneske”, og at man dermed udviser stor rummelighed overfor andre, behandler dem respektfuldt og søger sin egen indre disciplin, ro og harmoni.

Hvor 

Indskolingen træner i gymnastiksalen og mellemtrin/udskoling træner i Multisalen. 

Hvorfor 

Vi siger, at der kun er ét formål med at træne taekwondo: Det skal være sjovt!

Vi oplever, at taekwondo i høj grad har en positiv virkning på elevens samlede udvikling og Eleven sætter sig et personligt opnåeligt mål (evt. en bæltegraduering). Når målet er opnået, sætter eleven det næste mål og på den måde træner sine eksekutive funktioner.

Taekwondo udvikler psykisk robusthed med fokus på:

 • Vedholdenhed
 • Selvtillid og Selvværd
 • Koncentration
 • Selvopfattelse
 • Kropsbevidsthed


Eleverne får en oplevelse af mestring. Denne ”jeg kan” oplevelse,  styrker dem tydeligt i deres skolefaglige dagligdag. Taekwondo er fysisk styrkende på mange måder bl.a. inden for koordination, smidighed, balance og styrke. Vi ser, at det er en idræt, der appellerer både til piger og drenge.

Hvem

Elever på Centerafdelingen, der går på 7. – 10. klassetrin. 

Hvorfor

Give Centerafdelingens ældste elever mulighed for et fællesskab på tværs af grupper uden for skoletid. Det skal være et trygt miljø, hvor eleverne kan udforske deres deltagelsesmuligheder i ungdomslivet. Det er gratis at deltage i ungdomsklubben.

Hvad og hvordan

De vil møde voksne, de kender fra skoledagen, som vil guide dem ind i fællesskabet. Vi er opmærksomme på rummelighed, selvstændighed og sociale relationer omkring et fælles tredje. Der vil altid være mulighed for en hyggelig snak eller en fortrolig samtale.

I løbet af eftermiddagen spiser man et måltid mad sammen. Maden er lavet på forhånd af en af udskolingsgrupperne på skift.

Aktiviteter kan fx være: 

 • kreative aktiviteter
 • brætspil/kortspil
 • gaming
 • masterchef/mesterbager
 • udflugter i nærområdet
 • stikbold i multisalen
 • bordtennis, bordfodbold, billard
 • I slutningen af skoleåret arrangeres en ‘surprice’ som afslutning på ungdomsklubben. Til denne ‘surprice’ vil der være en deltagerbetaling.


Hvor og hvornår

Ungdomsklubben er åben en gang om måneden i tidsrummet kl. 15.30 – 19.00. Det foregår i udskolingens lokaler og multisalen.

Der er ikke befordring i forbindelse med ungdomsklubben, så det er en forældreopgave at hente, når ungdomsklubben er slut. Af hensyn til strukturen er det vigtigt at hente præcist kl. 19.00.

Hvem

Alle elever tilbydes undervisning i yoga en lektion pr. uge. Eleverne modtager undervisning sammen med deres klassekammerater og kendte voksne. Undervisningen varetages af centerafdelingens personale, som har gennemgået uddannelsen til børneyogalærer.

Hvad

Indskolingen og mellemtrinnet

I indskolingen og på mellemtrinnet har vi valgt, at en lektion er opbygget af åndedrætsøvelser, en række øvelser, hvor vi leger og giver øvelserne dyrenavne.  Øvelserne udfordrer eleverne på koordinering, styrke og smidighed. En vigtig del i undervisningen er også at fastholde og træne elevens evne til opmærksomhed og udholdenhed. Til sidst afsluttes lektionen med en afspændingsdel, som vi på centerafdelingen kalder ‘yogasøvn’.

Udskolingen

I udskolingen har vi valgt at undervisningen tager udgangspunkt i Yin yoga, som er en blid form for yoga. Vi arbejder kroppen igennem ved hjælp af lange stræk. Denne langsomme arbejdsform strækker bindevævet og beroliger nervesystemet. Der er fokus på egenomsorg og at mærke sig selv. Lektionerne afsluttes altid med en afspændingsdel, som vi på centerafdelingen kalder ‘yogasøvn’.

Hvor

Eleverne i indskolingen modtager undervisning i yoga i et lokale indskolingen. Mellemtrinnet og udskolingen modtager undervisning i Multisalen.

Hvorfor

Grundlæggende handler yoga om at forene krop og sind. Gennem undervisningen ønsker vi, at eleverne opnår kendskab til:

 • åndedrætsøvelser – som beroliger krop og sind
 • øvelser som øger mobiliteten i kroppen
 • øvelser som styrker kroppen
 • lege som stimulerer sanserne
 • samarbejdsøvelser i grupper eller to og to
 • afslapning og evt. massage

Hvem

Ridning er et tilbud til alle elever på Centerafdelingen, som har lyst og mod på det. Holdet består af 4 elever og foregår én gang om ugen i 4-6 uger. 

Hvad

Personalet har mange års erfaring med heste, ridning og undervisning af elever samt kursus i dyreassisteret pædagogik.

Vi har fokus på sikkerheden blandt hestene og bærer altid ridehjelm fra  start til slut.

Med de voksne tæt på sidelinjen er eleverne selv aktører omkring hesten. Eleverne henter hestene på folden, strigler dem, sadler op og af samt rider 30-45 minutter. Ridningen foregår i ridehus eller på ridebane, alt efter årstid, vind og vejr. Ridetimen imødekommer den enkelte elevs niveau, ønsker og behov. 

Hvor

Vi lejer heste og faciliteter hos Hovgaard Ridecenter i Skårup. Vi kører dertil og fra i skolens bus.

Hvorfor

Formålet med heste og ridning som pædagogisk aktivitet på Centerafdelingen er at styrke eleverne fysisk, psykisk og socialt samt at videreføre deres mestringsstrategier til det virkelige liv. 

Ridning styrker kropsbevidstheden, da hestens bevægelser styrker koordination og balance. De små og store sejre i omgangen med hesten, er med til at give eleven et positivt selvbillede. 

Hesten har samme nervesystem som os mennesker, den aflæser elevernes kropssprog og følelser. Derfor kan eleverne spejle sig i hesten og blive mere opmærksom på eget kropssprog og arousal.

Koncentrations idræt

Ja – man tror det umiddelbart ikke første gang, man hører det. Men den er god nok! Det er videnskabeligt bevist, at skydning hjælper eleverne til en bedre koncentrationevne.

Skydeidræt er koncentrationsidræt idet krop og sind må og skal være i balance for at ramme plet på skiven. 

 • Tåsingeskolen – Officiel film

 • Tåsingeskolesangen

 • Skoleleder Kasper Føns fortæller om skolen

 • Om Centerafdelingen

 • Hvad er Centerafdelingen?