Afdeling Lundby og Sundhøj

Afdeling Sundhøj

Om Sundhøj

På afdeling Sundhøj har omkring 620 elever fra 0. – 9. årgang deres hverdag. Det kan lyde af mange elever, men da afdelingen består af 3 adskilte bygninger, opleves det af eleverne som mindre enheder. I de seneste år har vi lavet mange skønne udeundervisningsrum, som i hverdagen kan bruges til at varierer skoledagen for vores elever.

Elever fra 0. – 2. årgang modtager undervisning og passes ligeledes morgen og eftermiddag i SFO i den ene af bygningerne.

På den anden side af den store legeplads ligger den bygning, hvor 3. – 6. årgang modtager deres daglige undervisning. Om eftermiddagen har 3. klasserne deres særlige pasningstilbud i SFO benævnt ”klubben”. Elever i 4. – 6. klasse har mulighed for at benytte det selvejende fritidstilbud ”Børnebyen”.

Imellem de to ovennævnte bygninger ligger afdelingens store samlingssal, moderne faglokaler og det pædagogiske læringscenter, som indtil 2014 blev benævnt skolebibliotek. I vores store samlingssal har vi et PlaySpace, hvor vi bl.a. arbejder med en legende tilgang til teknologiforståelse med eleverne. 

I den 3. bygning – den klassiske skolebygning fra midt i halvtredserne – som passeres, når I kører ad Eskærvej, undervises elever fra 7. – 9. årgang. Her samles elever fra afdeling Lundby, afdeling Sundhøj og andre af Svendborgs skoler i et ungemiljø med 3 – 4 klasser på hver årgang. Forklaringen på, at der er elever fra andre af Svendborgs skoler, er, at vi tilbyder en kommunal Science linje.

Sammen med alle de øvrige elever i Ungemiljøet har Svendborg Kommunes specialtilbud – heldagsklassen for elever på 7. – 9. klasse “Broen” – til huse.

Både inde- og udeområderne på afdeling Sundhøj er en medvirkende faktor til at understøtte vores værdier samt Svendborg kommunes indsats med mangfoldige læringsmiljøer.

  • Skoleleder Kasper Føns fortæller om skolen

  • Hvad siger de store?

  • Lundby­afdelingen – Et godt sted at være

  • Mød vores lærere

  • Tåsingeskolen – Officiel film

  • Tåsingeskolesangen

  • Hvordan er det at gå i 0-4 kl.?