Afdeling Lundby og Sundhøj

Skolen som arbejdsplads

Tåsingeskolen er et godt sted at arbejde – uanset hvilken afdeling du ansættes i og uanset om du ansættes som lærer, som pædagogisk eller administrativt medarbejder eller som leder.

Fælles for os alle på skolen er, at vi hver dag arbejder ud fra et ønske om at skabe de bedste forudsætninger for, at skolens elever efter endt skolegang kan rejse ud i verden og skabe sig et liv med et rigt indhold af glæde og viden. Det gør vi ud fra nogle bærende værdier om, at udvikle dygtige og glade børn i gode fællesskaber med liv i øjnene, højt til himlen og mod til at turde.

Vi er kendetegnet ved at have en meget høj social kapital på arbejdspladsen, og vi mener det, når vi siger, at vi vægter tillid, retfærdighed og samarbejde meget højt. Når du træder ind på vores skole, vil du derfor blive mødt af skønne kollegaer med stort engagement, som har tillid til hinanden og til ledelsen og som finder det helt naturligt at tænke helhedsorienteret og samarbejde om opgaveløsningen på tværs i professionelle læringsfællesskaber.

Du vil blive mødt af kollegaer som udviser højt humør, har en uhøjtidelig omgangstone og som gerne vil hinanden – også efter endt arbejdsdag.

Skolens ledelse er nærværende, visionær og sætter gerne retning og intervenerer. Det forekommer derfor også naturligt, at vi som skole er med i spændende udviklingsprojekter og er gode til at implementere ny viden og praksis.  I disse år er almen med i et stort projekt, der hedder Play@heart, hvor der arbejdes med legende tilgang til teknologiforståelse.

Vi er også med helt fremme i Svendborg Kommunes spændende skoleudviklingsprojekt om mangfoldige læringsmiljøer, ligesom vi er nået langt med at indføre co-tearching i almendelen og i vores centerafdeling har stor succes med at arbejde ud fra en miljøterapeutisk forståelse. Vores ambition er at blive en pædagogisk og didaktisk stærkere skole til glæde for elever, forældre og medarbejdere.

Vi hilser nye kolleger velkommen som sammen med os har lyst til at skabe en endnu bedre skole. Og vi gør alt hvad vi kan for at give dig en god opstart, så energien kan frigives til at levere kerneydelsen.

Social kapital

"Mit forhold til min nærmeste leder er præget af gensidig respekt og anerkendelse"

"Der er en følelse af sammenhold og samhørighed i mit team"

"Jeg har tillid til teamets evne til at gøre arbejdet godt"

Score på en skala fra 1-6 i seneste social kapital måling fra oktober 2022.

  • Skoleleder Kasper Føns fortæller om skolen

  • Mød vores lærere