Afdeling Lundby og Sundhøj

Tåsingeskolens værdier

Det er vores skolebestyrelsen som tilbage i 2013 besluttede vores nuværende mission, vision og værdier.

Forud for beslutningen lå et grundigt forarbejde med inddragelse af såvel elevråd, ledelsesteam og MED-udvalg. I processen var der fokus på, at mission, vision og værdier skulle tydeliggøre, under hvilke rammer vi driver skole, samt være retningsgivende for, hvordan vi alle agerer – hvad er det mest værdifulde og hensigtsmæssige i en given situation?

Her knap 10 år efter er vi stolte af at kunne se, at vores vision stadig er retningsgivende for, hvordan vi ser os selv og hvor vi vil hen, og at vores værdier klart og entydigt afspejler sig i alle vores overvejelser, beslutninger og handlinger.

Vi oplever, at der er højt til himlen og ser elever med liv i øjnene og mod til at prøve!

Vores vision

Vores børn tilegner sig viden og færdigheder, og de har lysten til og glæden ved at lære og udvikle sig. Vi giver dem de bedste forudsætninger for at leve og virke i fremtidens samfund.

Vision og mission er udarbejdet og vedtaget af skolebestyrelsen i februar 2013.

Vores mission

  • Vi skaber den bedste skole for alle og tør gå foran
  • Vi undersøger og reflekterer for i stadig højere grad at blive bevidst kompetente i vores handlinger
  • Al vores virke har grundlag i Folkeskoleloven og Svendborg Kommunes sammenhængende skolepolitik

Skolens værdigrundlag

Vi udvikler dygtige og glade børn i gode fællesskaber med

  • Liv i øjnene
  • Højt til himlen
  • Mod til at prøve
Afspil video

Skoleleder Kasper Føns fortæller om skolen.